آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس، حتما تصفیه مقدماتی می گردد. هوزینگ های فیلتر کارتریج تصفیه آب جهت عملیات پیش فیلتراسیون قبل از سیستم های اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون جهت حذف ذرات معلق تا میکروناژهای پایین مورد استفاده قرار می گیرند
این هوزینگ ها با جنس های متفاوتی تولید می شوند، نوع استیل آن معمولا دارای قیمت بالا و هم چنین مقاومت پایین در مقابل شوری آب دارند که بعد از مدتی خورده و سوراخ می شود. لذا در مواردی که دمای اب زیر 50 درجه سانتی گراد است استفاده از هوزینگ های پلاستیکی بهتر است. در میان هوزینگ های پلیمری، هوزینگ های فایبر گلاس دارای بهترین مقاومت و کارایی می باشد