فیلتر کارتریج در واقع جهت حذف ذرات جامد معلق ماننده، شن، گل و لای، جلبک، زنگ لوله و سایر ذرات معلق مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته مهم

فیلترکارتریج اسفنجی باید صد در صد از جنس پلی پروپیلن و با وزن و تراکم بالا تولید شده باشد. در صورتی که فیلتر سبک و به صورت ترکیبی از پلی پروپیلن و پلی اتین باشد عملیات فیلتراسیون بسیار بد انجام شده و با رسیدن ذرات معلق به مرحله بعد تصفیه صدمات و خسارات فراوانی متوجه تجهیزات خواهد شد.